Aqüifers protegits

Aqüífers protegits de Catalunya

Els mapes de l’Atles Nacional de Catalunya es poden descarregar en dues versions: o bé com a mapa interactiu SIG (per a consultes avançades) o bé com a informació estàtica en format imatge, com la resta de recursos (gràfics i fotografies). Premeu a l’enllaç ‘consulta interactiva’ o ‘informació elaborada’ a continuació segons el nivell de consulta que necessiteu.