Vegetació

La vegetació de Catalunya presenta una diversitat notable. Des de la costa fins els Pirineus se succeeixen tot un conjunt de comunitats vegetals que constitueixen una bona representació de les principals regions biogeogràfiques d’Europa. Una varietat de paisatges vegetals que va des dels alzinars mediterranis del litoral fins als boscos subalpins de pi negre, tot passant pels boscos caducifolis de la muntanya mitjana.